TWORZYMY
Biomateriały z lokalnych odpadów rolnych

Prace badawcze Waste LAB koncentrują się na tworzeniu kompostowalnych biomateriałów z produktów ubocznych wytwarzanych podczas przetwarzania buraków cukrowych – liści i pulpy buraczanej. 

Liście buraka cukrowego stanowią największy odpad w polskim rolnictwie. Każdego roku powstaje około 20 milionów ton wysłodka buraczanego w Europie.

Wiele przedmiotów codziennego
użytku jest wytwarzanych z materiałów trwałych w sytuacji gdy mogłyby być wytwarzane z lokalnych, nietoksycznych i biodegradowalnych substancji. Jest to tez próba pokazania potencjału surowca, teoretycznie pozbawionego właściwości użytkowych.

Dzięki technologii i narzędziom opracowanym dla tworzyw sztucznych
surowce są kształtowane w całą gamę różnorodnych produktów – naczyń, doniczek, opakowań lub płyt wiórowych, całkowicie wolnych od substancji toksycznych.

Racjonalna gospodarka odpadami jest jednym z wyzwań współczesnego przemysłu. 

Ważne jest takie pokierowanie produkcją, aby zagwarantować wykorzystywanie surowców odnawialnych przy jednoczesnym zagospodarowaniu wszystkich produktów ubocznych i utworzonych strumieni odpadów. 

Używane do tworzenia materiałów składniki, są w pełni
naturalne i nie stanowią obciążenia dla środowiska. 

W przypadku gdy produkt zostanie potraktowany jako
odpad, z powodu naturalnych procesów oraz działania
mikroorganizmów ponownie stanie się częścią natury i nie spowoduje żadnych szkód dla przyrody i innych form życia.

Waste LAB jest kontynuacją projektu dyplomowego stworzonego w 2017 roku przez Sonię Jaśkiewicz w School of Form w Poznaniu. Jako start up otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Platformy Startowe – Polska Wschodnia.
Trwają prace nad rozwojem technologii i testowaniem produkcji na większą skalę.